Butlletins Instal·lació Elèctrica

Realitzem tot tipus d’instal·lació elèctrica amb Butlletí Elèctric, document oficial que verifica la instal·lació d’electricitat i manifesta que tot es troba en perfecte estat.

Aquest certificat realitzem com a instal·lador autoritzat.

En el Butlletí d’Instal·lació Elèctrica:

  • Potència màxima que es pot contractar
  • Terme de potència admissible
  • Croquis amb la ubicació de cada component
  • Característiques de la instal·lació elèctrica

Butlletí Aigua i Gas

Com a fontaners autoritzats expedim el Butlletí d’Aigua perquè puguis contractar l’aigua a l’empresa subministradora de la teva zona.

Proporcionem el seu Certificat d’Instal·lació de Gas natural perquè puguis donar d’alta el subministrament de gas natural al seu habitatge o local. L’empresa distribuïdora el requereix per poder donar-li subministrament.

construcctor con maquinaria

El manteniment de la seva instal·lació elèctrica, d’aigua i gas és essencial per a la seva seguretat. Per això, la normativa del gas exigeix ​​que es realitzin una sèrie d’operacions de manteniment de les instal·lacions i aparells, a fi de prevenir possibles avaries.

Li recomanem realitzar inspeccions periòdiques i contractar els treballs a instal·ladors autoritzats. L‘assegurança de la llar pot no cobrir certes avaries per la falta de manteniment.

Sol·licita Pressupost

2 + 6 = ?